OLIEBOLLENACTIE

Zoals al vele jaren bakken veel jeugdleden van de GKV in Schildwolde rond de jaarwisseling traditiegetrouw oliebollen. De opbrengst van deze actie wordt, zoals elk jaar, aan een goed doel geschonken. Dit jaar heeft de Jeugdcentrale gekozen om ons doel te steunen!

 

SMAKELIJK EN GESLAAGD BENEFIETDINER

Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen kijkt terug op een geslaagd Benefietdiner. Op dinsdag 20 november j.l. hebben 58 personen uit de regio bij Eetcafé Azeri in Siddeburen gegeten. De combinatie van kwalitatief bereide, heerlijke producten en een leuk gezelschap aan tafel, viel duidelijk in de smaak! Een deel van de opbrengst was voor de stichting bestemd. Samen met de fooien heeft dit een mooi bedrag van maar liefst € 506,80 opgeleverd! Wij willen team Azeri hartelijk bedanken voor hun medewerking!

 

KNIEPERTJES BAKKEN

Een aantal vrijwilligers hebben meegeholpen met het bakken en verkopen van kniepertjes. De lekkernij was te koop op de braderie van de Oogstfeest in Schildwolde. De opbrengst van de kniepertjes en een aantal giften was € 371,71. Een mooi bedrag voor ons nieuw project! We bedanken de familie R. Bouwman, die ook al eens gastouder was, voor het beschikbaar stellen van de kraam.

 

                                                                                                                                          INTERKERKELIJKE CAMPINGDIENST STEENDAM

In de loods van Camping "De Otter" aan de Roegeweg in Steendam werd er in de zomermaanden op de zondag door vrijwilligers, samenkomsten georganiseerd. De voorgangers in deze diensten hebben verschillende kerkelijke achtergronden, evenals de organisten, muziek, zangers en koor. De laatste dienst was een zangdienst. Jan Willem van der Steege ( oprichter van Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen e/o ) heeft deze dienst begeleid. De collecte tijdens deze dienst was bestemd voor de Tsjernobyl Kinderen. ( Opbrengst 285,16 )  De organisatie was in handen van St. Kerk en Recreatie Schildhoes.

                                                                                                                                                          HUIS-AAN-HUIS-COLLECTE

In de week van 1 juli t/m 7 juli is er een huis-aan-huis collecte gehouden in de dorpen Schildwolde en Slochteren, voor onze Wit-Russische gasten. Een collecte die hard nodig is om de financien rond te krijgen.

De collecte heeft € 1.785,54 opgebracht! We bedanken alle gevers en collectanten voor hun gift en welwillende medewerking!

                                                                                                                                                             KIDS OBSTACLE RUN


Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 20 april organiseerde cbs. " DE ZONNEWIJZER " in Siddeburen een obstacle run, gekoppeld aan een sponsoractie. Gewapend met een stempelkaart, gingen de kinderen zoveel mogelijk rondjes om de school rennen, en moesten daarbij ook nog enige obstakels overwinnen. Met zomerse temperaturen van 25 °C viel dit niet altijd mee! De materialen voor de obstakels werden ter beschikking gesteld door de scoutinggoep Fraeylema. De aanwezige werkgroepleden mochten een prachtige cheque in ontvangst nemen met een ENORM bedrag erop: € 1755,05 !! We beseffen ons maar al te goed dat dit mooie bedrag te danken is aan de inzet van alle leerlingen van " De Zonnewijzer ", en we willen al deze toppers, hun sponsoren, en iedereen die zich heeft ingezet voor deze sponsoractie enorm bedanken! Van dit bedrag kunnen heel veel schoolspullen en schoolmaterialen gekocht worden voor de kinderen uit Wit-Rusland. De kinderen van "De Zonnewijzer "werden in het "zonnetje" gezet, en verdienden terecht een verkoelend ijsje! Deze werden gesponsord door de plaatselijke supermarkt Albert Heijn Bianca & Harry Zweepe

                                                                                                                                                           RABO CLUBKAS CAMPAGNE

Onze stichting heeft dit jaar meegedaan met de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Stad en Midden Groningen. Elke stem was geld waard. We hadden 556 stemmen!! Het resultaat daarvan was overweldigend! Er werd ons een cheque overhandigd van € 2.984,20 We willen iedereen van harte bedanken die op ons gestemd heeft!

                                                                                                                                              WALNOTENACTIE 2018

De werkgroep is zeer tevreden met het resultaat van de jaarlijkse noten-actie. De actie heeft weer een mooi bedrag opgeleverd! € 545,30 Dit mooie bedrag hebben we te danken aan iedereen die noten heeft besteld, en ( extra ) giften heeft gegeven. Wij willen dan ook iedereen die zich hebben ingezet voor deze actie heel hartelijk bedanken! Hopelijkmogen we volgend jaar weer op ieders inzet rekenen.

                                                                                                                              PANNENKOEKENFESTIJN

Onlangs hebben we de pannenkoekenfestijn afgerond, het was gezellig met een grote groep, verdeeld over twee sessies, met elkaar te eten! De totale opbrengst, icl. donaties was maar liefst € 548,41

                                                                                                                                                           DEUR AAN DEUR COLLECTE

In de dorpen Siddeburen en Hellum hebben we onlangs een deur aan deur collecte gehouden, alle gevers willen we hartelijk bedanken voor uw gift. Een mooi bedrag van € 1342,00 In 2018 willen we deze collecte organiseren in de dorpen Slochteren en Schildwolde.

                                                                                                                                         WALNOTENACTIE 2017

We willen graag iedereen bedanken die walnoten hebben gekocht e/o een gift daarvoor hebben gegeven. Gezamenlijk met de kerken van Siddeburen, zijn we blij met de totale opbrengst van €412,50

                                                                                                                                                             EEN GIFT UIT EEN SOK

Er is ons een bedrag aangeboden van € 78,75 door de vrouwenvereniging "Tabitha", van de GKV te Schildwolde. Tijdens hun tweewekelijkse bijéénkomst gaat de sok rond om geld in te zamelen voor een goed doel.

                                                                                                                                                               KERSTFAIR

We mochten een mooi bedrag van € 125,00 ontvangen van de kerstfair in Harkstede. Een mooi bedrag voor ons volgend project!

                                                                                                                                            BESTUURSWISSELING

Voor ons 7e project in 2019 heeft er een wisseling in de werkgroep plaats gevonden. Anja Hartlief mochten we welkom heten als nieuwe voorzitter. We willen Gerrit Hooikammer, Dirkje Smit en Annita Spithorst bedanken voor hun inzet als werkgroeplid in de afgelopen periode.

 

 

Webdesign: Anjo Joostens